Chronicle Notları, Bölüm 4: Old Hatreds: World Of Warcraft: Vanilla

Warcraft Chronicles’dan ilginç detayları irdeleyip bir yandan hafıza tazelemeye devam ediyoruz. Bugün ele alacağımz dönem, Vanilla World Of Warcraft dönemi olacak. Bölümün adı ise ;  Old Hatreds:

Warcraft: Chronicles Volume 3

– Old God’lar, Vanillada yaşanan her şeyin temelini attılar dersek yanlış olmaz. Öyle ki, Mulgore’daki Quilboarların bir anda agresifleşmelerinden tutun da, Elwynn Forest’taki Kobold ve Gnoll saldırılarının hepsinin sebebi, Old Godların o canlıları delirtmeleri yüzündendi.

– Alliance ve Horde, 3.cü savaşın ardından Alterac Valley gibi yerlerde üstünlük için savaşmaya devam ediyorlardı.

– Fandral Staghelm, Nordrassil’in kutsamalarının yok olmalarının ardından Night Elflerin ölümlü hale gelmelerinden rahatsızdı. Bu yüzden başka bir World Tree yaratmak istiyordu. Malfurion’u komaya sokan Staghelm, halkınıın tekrar ölümsüzlüğe kavuşabilmesi için diğer Druidleri ikna ederek Teldrassil’in tohumlarını ekti.

-Ancak Furion’un uyarılarını dinlemeyen Staghelm, bir detayı atlamıştı. Dragon Aspectlerin kutsamaları olmadan World Tree, Emerald Nightmare’a karşı tamamen savunmasız kalacaktı.-Bu kaos ortamında Old Godlara verilecek karşılık, Azeroth’un efsanevi kahramanlarından değil, sıradan ölümlülerinden gelecekti. Silahlanan Azeroth şampiyonlarının bazıları macera olsun diye, bazıları karşı factiona olan nefretlerinden dolayı, bazıları da sırf para kazanmak için bu maceraya atıldılar.

– Bu maceracıların bir kısmı yalnız savaşırken, bir kısmı da birleşip kudretli Guildlar kurmuşlardı.


Majordomo Executus Lording Over The Dark Iron Dwarwes In Blackrock Mountain

– İmparator Dagran Tharussian, Ragnaros’un kendisine verdiği güçten memnundu ve diğer Dwarf klanlarını bu güçle mağlup etmek istiyordu. Ancak asıl amacı onları da yanına katarak halkını Ragnaros’un totaliter rejiminden kurtarmaktı.

– Moira Bronzebeard, Dagran tarafından kaçırıldıktan sonra onunla sık sık sohbet etmiş ve fikirlerini haklı bulmaya başlamıştı. Alliance şampiyonlarının Blackrock Depths’i istila edip Dagran’ı öldürmelerinin ardından halkı olarak gördüğü Dark Ironları kurtarmanın yollarını aramya başlamıştı.

– Dışarıya sızdırdığı söylentilere göre, Blackrock Mountainin altında muhteşem zenginlikler vardı ve burayı istila edip Ragnaros’u mağlup edecek kahramanlar bunlara sahip olacaktı.

– Chronicles’da, World Of Warcraft’taki raid ve dungeonların tamamı (paket sonu raidleri hariç) Alliance/ Horde olarak ayrılmış durumda. Mesela Maraudon “Prenesesi” Theradras’ın Centaurları agresifleştirmesinin ardından Horde şampiyonları, Maraudon’u basmış ve Theradras’ı öldürmüşlerdi.

-Bunun ardından, Dire Maul derinliklerinde corruption ve kaos’u durdurmak yine Horde şampiyonlarına düşmüştü. Ogreların gladyatör arenasına çevirdikleri Dire Maul’un onlara ait olan kısmında, liderleri Gordok, duyduğu çıldırtan fısıltıların ardından halkı Gordunni’ye Dire Maul çevresine yıkım getirme emrini vermişti.

– Dire Maul’u çıldırmış Ogre’lardan kurtaran Horde, eli değmişken  eski bir iblisin gücünü emen Night Elf grubu Shen’dralar’ı oradan kovmayı unutmadı.

-Blackrock Mountain’in alt yarısı Ragnaros ve hizmetkarlarından temizlenmiş olmasına rağmen Old Godların öbür hizmetkarı Nefarian, Rend Blackhand yönetimindeki Blackrock Orclarını köleleştirmiş ve dağın üst yarısını ele geçirmişti. Ragnaros ve Nefarian Old Godlara hizmet etmelerine rağmen birbirilerinden pek hazzetmiyorlardı.

– Moira, dağın alt tarafını ele geçirmişti. Halkını Nefarian’dan da kurtarabilmek için bu kez, Rend Blackhand’in kendi orclarına “True Horde” dediğini Orgrimmar’a ulaştırdı. Rend’in bu tavırlarından haberdar olan Thrall olaya o ana dek pek müdahil olmazken, Blackhand’in Deathwing’in oğlu ile işbirliği yapması bardağı taşıran damla olmuştu. Thrall’un emriyle Horde şampiyonları Blackrock Mountain’i basarak, önce Rend Blackhand’i, ardıdnan Nefarian’ı mağlup ettiler.

Hakkar, The Loa Of Blood,. In Zul’Gurub

– Bunlar yaşanırken, Emerald Nightmare’ın Azeroth üzerindeki etkisi günden güne artmaya devam ediyordu. Sunken Temple’da  Atal’ai trollerinin Hakkar’ı diriltmeye çalıştıklarını ve oradaki Green Dragonflight üyelerinin de kabusun etkisiyle delirdiklerini fark eden yeşil ejderha Itharıus, Cenarion Circle’dan yardım istemişti. Cenarion Circle’ın çağrısı üzerine Alliance güçleri, tapınağı çılgın trollerin kan dondurucu ritüellerinden ve çıldırmış ejderhalardan kurtarmışlardı.

-Ancak, tüm uğraşlara rağmen Jin’do The Hexxer, Atal’ai trollerinin lideri, Loa Of Blood Hakkar’ı Azeroth’a çağırmayı başarmıştı.  Kendilerini Azeroth üzerindeki bütün Trollerden sorumlu olarak gören ve Hakkar’ın onlara getireceği yıkımdan haberdar olan Zandalari İmparatorluğu, Darkspear Trollerine haber göndermişti. Bu haber üzerine Horde, Zul’Gurub’a girerek önce Jin’doyu ardından Hakkar’ı mağlup etmişlerdi.

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: